Waarom integrale aanpak

Al jaren komen vluchtelingen naar Nederland voor een veilige toekomst. In 2015 en 2016 was er een grote groei in het aantal vluchte-lingen dat asiel aanvroeg in Nederland. Er is toen aan 60.000 vluchtelingen een verblijfs-vergunning verstrekt. In 2017 en 2018 nam de groei af, terwijl het aantal gezinsherenigingen toenam. Om vluchtelingen te laten integreren in Nederland zijn vele organisaties actief.

Toch heeft op dit moment 75% van de vluchtelingen na drie jaar geen baan en daarna veelal tijdelijk werk met weinig perspectief. 25% heeft blijvend geen baan.

Onze missie en visie

Stichting CirkelBaan ondersteunt gemeenten in haar taak om vluchtelingen te laten participeren, waardoor zij een toekomstperspectief krijgen en tevens langdurig een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun nieuwe woon en werkomgeving.

Zo kan deze samenleving als geheel betaalbaar groeien naar een hoger plan.

Onze diensten

Selecteren van arbeidsplaatsen voor vluchtelingen in branches waarin vraag is.

Bieden van een duaal traject voor vluchtelingen gericht op leren en werken aan de hand van theorielessen (taal- en vakkennis) en toepassing met taal- en werkmaatjes in maatschappelijke- en werkstages.

Ondersteunen van gemeenten in de regietaak, zodat zij hun taakstelling voor vluchtelingen kunnen halen.

Lees meer

Lees meer

Lees meer