Ons team en ketenpartners

Wij werken in een enthousiast team van NT2-docenten, begeleiders en vrijwilligers (12 taalmaatjes) in samenwerking met ketenpartners en de gemeente.

De docent geeft les aan groepen van deelnemers met een divers (taal)niveau, namelijk: ‘op weg naar A1, A2 en B1’.

De begeleiders en vrijwilligers ondersteunen de docent hierbij. Naast de klassikale theorielessen Nederlandse taal verrijken wij de lessen met praktijkgerichte dagdelen, zodat de taal beter beklijft. De vrijwilligers verzorgen de begeleiding bij deze contextrijke dagdelen. Zij begeleiden de deelnemers bij de interne en externe activiteiten op het gebied van onder meer cultuur, sport en natuur. Ook wordt aandacht besteed aan onderwerpen waar de deelnemers tegenaanlopen in hun nieuwe woon- en werkomgeving.

Ketenpartners als maatschappelijke organisaties, beroepsopleidingsinstituten, gastdocenten en werkgevers in diverse branches (o.a. techniek, groen/agri, zorg, horeca) hebben een rol in deze contextrijke aanpak in de vorm van gastcolleges, branchegerichte oriëntatiedagen en maatschappelijke- en werkstages.

Bovendien werken wij in nauwe samenwerking met de gemeente zodat de deelnemers succesvol hun streefdoel behalen.