Stichting CirkelBaan

  • ondersteunt gemeenten in haar regietaak om vluchtelingen te laten participeren, waardoor zij een toekomstperspectief krijgen en tevens langdurig een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hun nieuwe woon en werkomgeving
  • heeft afspraken met ketenpartners en bewaakt de cirkel van het gehele proces van samenwerking
  • selecteert arbeidsplaatsen voor vluchtelingen in branches waarin vraag is
  • biedt na intake en assessment, een duaal traject voor vluchtelingen gericht op leren en werken aan de hand van theorielessen (taal- en vakkennis) en toepassing met taal- en werkmaatjes in maatschappelijke- en werkstages
  • biedt aansluitend een MBO-opleiding (BBL: 1 dag leren, 3 tot 4 dagen werken) of vakopleiding aan en leerarbeidsovereenkomst met werkgever (uit de bijstand) en in 1e opleiding 1 dagdeel per week doorlopend taalles.

Resultaat traject

Behalen van inburgeringsexamen binnen de wettelijke termijn, binnen 6 tot 12 maanden werk, opdoen van kennis die hier en in het land van herkomst nuttig is en een vervolgopleiding, afgerond met een diploma.

Tijdlijn

 

AMIF

Het arrangement ‘Klaar voor een baan’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) via Gemeente Almere.