Onze diensten

Onze missie, visie en kernwaarden, vertalen zich als volgt in onze diensten - activiteiten:

  • Arbeidsplaatsen bieden voor vluchtelingen in branches waarin vraag is, met voorkoming van verdringing, en zo samen de kosten voor de maatschappij (zoals bijstand) minimaliseren.
  • Een geïntegreerd, intensief en duaal traject aanbieden, gericht op inburgeren en werk, met groepsgewijze overdracht van taal- en vakkennis in diverse branches afgestemd op persoonlijke niveaus:
    • de (theorie)les wordt gegeven door professionele NT-2 docenten in leer(werk)situaties,
    • de taal wordt toegepast met (taal)maatjes en in maatschappelijke stages, waardoor integratie wordt versneld en de vluchtelingen en de omgeving van elkaar (culturen) kunnen leren en
    • de beroepskennis wordt toegepast met (werk)maatjes in werkstages, waardoor vluchtelingen zelfredzaam worden.

Door dit traject halen vluchtelingen binnen de wettelijke termijn het inburgeringsexamen, hebben binnen 6 tot 9 maanden werk, doen kennis op die hier en in het land van herkomst nuttig is en kunnen zij een vervolgopleiding volgen, afgerond met een diploma.

  • Samenwerken met gemeenten (o.a. klantmanagers, jobcoaches), ketenpartners (werkgevers, brancheorganisaties en -opleidingsinstituten) en de lokale omgeving bij de invulling van het traject, waarbij wij de cirkel van het gehele proces van samenwerking bewaken.